המטרות החדשות של צה"ל

מטרות ירי רב תכליתיות המתקדמות בעולם
המטרות נכנסו לצה"ל בקיץ 2016 לאחר בחינות קפדניות של כל גורמי הפיתוח של משרד הביטחון