תריס סולארי

תריס סולארי 
חיסכון בחשמל ושמירת הסביבה
<iframe frameborder="0" height="450" longdesc="תריס סולארי" name="תריס סולארי" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/3g6wEwsyN4U" frameborder"="" title="תריס סולארי" width="450">&lt;/div&gt;&lt;/cke:body&gt;&lt;/cke:html&gt;&lt;/div&gt;</div></body></html>