המצאת פטנט יכולה להוביל גם לבקשה פרוביזורית, המוכרת גם כבקשה ארעית. בקשה שניתן להגיש בארה"ב וממנה ניתן לתבוע דין קדימה אך כזו שלא תתפרסם והגנתה תפוג לאחר שנה. 
בתחום פיתוח פטנטים עולות שאלות מגוונות דוגמת כמה עולה לרשום פטנט בישראל ואף שאלה הנוגעת להבדל בין בקשת פטנט רגילה למול בקשת פטנט פרוביזורית.
 

מקורה של בקשת פטנט פרוביזורית
 

במסגרת הליך של פיתוח פטנטים והמצאת פטנט בארה"ב, קיימת האפשרות להגיש בקשה ראשונה לפטנט כבקשה פרוביזורית. מדובר על בקשה שאינה יכולה בעצם להניב פטנט והיא מתבטלת בצורה אוטומטית בתוך שנה. מנגד, ניתן להסתמך על בקשה זו בכדי להגיש בהמשך בקשת פטנט רגילה. 
היתרון בהגשה של בקשה פרוביזורית מאפשר הגשת בקשה ללא כל הפרטים הנדרשים בעת בקשת פטנט רגילה. כך מתאפשר ליזם ליצור הגשה מהירה, כזו הכתובה באופן פחות רשמי ומהודק ורק עם חלק מהמרכיבים לעומת כלל המרכיבים של בקשה רגילה. בנוסף לכך, הגשה של בקשה פרוביזורית כרוכה בעלויות נמוכות יותר.
על מגישי בקשה פרוביזורית לדאוג כי לא יהיו פערים רחבים בין המסמך שהגישו לראשונה ועליו תבעו דין קדימה לבין המסמך שיגישו בהמשך במידה והחליטו בהמשך להגיש בקשת פטנט רגילה. זאת בשל הרצון ליהנות מזכות בכורה וכל זכות אחרת שיש בפטנט אותו פיתח היזם.
 

באילו סיטואציות כדי להגיש בקשה פרוביזורית?
 

הגשת בקשה פרוביזורית, במסגרת הליך של המצאת פטנט, יכולה להתאים במקרים בהם אין מספיק זמן לעמול ולהגיש בקשה פטנט רגילה. ניתן כדוגמה להביט על מקרים בהם אנו רוצים להציג המצאתנו בכנס או תערוכה העתידים להתרחש בטווח הזמן הקצר, כשהגשה של פיתוח פטנטנים במסגרת בקשה רגילה לא יאפשר לנו להציג את אותו פטנט בכנסים ותערוכות העתידים להתרחש בקרוב. 
סיבה נוספת וכדאית להגשת בקשה פרוביזורית נוגעת לאילוצי תקציב. חלק ניכר מהולדת המצאת פטנט לא תמיד מתקיימת במסגרת עתירת תקציב, כשיש רצון לצמצם עד כמה שניתן בהוצאות, לבטח בשלבים המוקדמים יותר. כאן הופכת הבקשה הפרוביזורית לכדאית ברמה הכספית. עבור חברות ומסגרות הפועלות על מספר רחב של פיתוח פטנטים במקביל, השימוש בבקשות פרוביזוריות חוסך להם חלק ניכר בתקציב. 
עצם העובדה כי בבקשה פרוביזורית יש היעדר פרסום עובדת גם היא לטובת היזמים והממציאים. אי חשיפתה הפומבית בשלבים המוקדמים מהווה דווקא יתרון בכך שניתן לשמור עדיין על מעטה סודיות אודות הפטנט ובכך לא לחשוף את החברות המתחרות אודות פיתוח פטנטים עליהם אנו עובדים.
 

בקשה פרוביזורית – נהדרת עבור יזמים צעירים
 

יזמים צעירים שלא יודעים להצביע עדיין על טיב ופוטנציאל הפטנט עליו הם עמלים ושאלת כמה עולה לרשום פטנט בישראל עדיין "מנדנדת" להם, יודעים לומר כי ההליך האמריקאי להגשה פרוביזורית מהווה הליך המועדף עליהם. בשלב ההגשה הפרוביזורית, לה עלויות נמוכות יותר, מהווה שלב של שנה שלמה עבורם בו יוכלו להתפנות לגיוס משקיעים ולבחון שדרוג הפטנט שלהם
חייגו אלינו יצירת קשר