במדינת הסטרטאפ שלנו כל אחד יודע שהמילה "פטנט" יכולה להתגלם להרבה מאוד "כסף". חלום האקזיט הישראלי מתחיל לרוב בנקודה בה נרשם הפטנט, ומסתיים, במקרה הטוב מאוד המרום שבו ענקית בינלאומית כלשהי רוכשת את זכויות הפטנט מידיו של הישראלי הממציא. אבל עם הכסף הגדול מגיעים במקרים מסויימים גם סכסוכים גדולים, הנובעים מהטענה להפרת זכויות פטנטים. אז איך דואגים לא ליפול בפח הזה? פשוט מאוד, יש לפנות אל מי שמתמחה בתחום של עריכת פטנטים ולבקש את סייועו והגנתו. 
 

מה זה עורך פטנטים?

לפי סעיף 154 לחוק הפטנטים הרי שעורך פטנטים הוא מי שרשאי לייצג צד בפני רשם הפטנטים, ולפי סעיף 155 לחוק הוא אף רשאי לייצגו גם בהליכים בבית המשפט בכל הנוגע להמצאה או לפטנט, כל עוד הייצוג אינו נוגע בנקודה משפטית, וזאת כאשר עורך דינו של המיוצג נוכח במקום. אומנם על פי החוק הישראלי, עורך דין יכול לתת שירותים משפטיים של עריכת פטנטים, אך בפועל מרביתם של עורכי הדין אינם עוסקים בכך בשל הצורך בהתמחות טכנולוגית עניפה. 
 

עריכת פטנטים – הדרך להגן על ההמצאה שלך

בעבודתו עורך הפטנטים מייצג את הממציאים בפני רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, וכן עוזר בהגשה של בקשות לרשויות פטנטים זרות. עורך המתמחה בתחום עריכת פטנטים יכול אם כן לעשות את ההבדל בין הגנה על פטנט לבין אובדן מוחלט של הפטנט. 
אומנם תהליך ההגנה על הקניין הרוחני של ההמצאה הינו בדרך כלל הגשת בקשה לקבלת פטנט. אולם תהליך קבלת הפטנט במדינות השונות בעולם ארוך ויקר, ולכן לפני שניגשים להגיש את הבקשה כדאי להביא בחשבון את העלויות המצפות בהמשך הדרך. שכן לאחר הגשת הבקשה, במידה ותהליך רישום הפטנט נעצר תאבד הזכות לרשום פטנט על ההמצאה. 
 

למה חשוב להעסיק עורך פטנטים?

ישנם ממציאים הממהרים להגיש Provisional Patent בארצות הברית, מתוך מטרה להגן על הפטנט שלהם בשלב ראשון. אולם לא אחת ארע שהבקשה אשר נערכה על ידי הממציא, ולא על ידי עורך פטנטים מומחה, התגלתה בשלב כלשהו בדרך, בעיקר בשל העריכה הלא מקצועית של הבקשה, כזו שגרמה לנזקים עד כדי אובדן הזכות לפטנט של הממציא. 
מקצוע עריכת פטנטים קיים במדינות רבות בעולם, ודינים שונים מסדירים את זכויותיו של עורך הפטנטים בכל מדינה. לרוב הוא זה בלבד הרשאי לייצג את הלקוחות בפני משרד הפנטנטים המקומי. לכן, כאשר יש לרשום פטנט במדינה אחרת נעזרים עורכי הפטנטים בעמיתים זרים המסייעים להם להגן על זכויות לקוחותיהם מחוץ למדינה בה הם מוסמכים. בישראל, עורכי הפטנטים נדרשים לרוב להשכלה טכנולוגית ולא משפטית. אך במדינות מסויימות, כמו לדוגמה ארצות הברית, קיימת הבחנה בין מי שהוא עורך פטנטים בעל השכלה משפטית ולבין מי שאינו כזה.
חייגו אלינו יצירת קשר