המטרות החדשות של צה"ל

מטרות הירי הרב תכליתיות המתקדמות בעולם
 
המטרות נכנסו לצה"ל בקיץ 2016 לאחר בחינות קפדניות של כל גורמי הפיתוח של משרד הביטחון


צילום עי' שמוליק שופ