כיסוי בריכה בטיחותי

כיסוי בריכה בטיחותי המונע טביעות לאחר הפעילות
הכיסוי נפתח ונסגר אוטומטי