מערכת חילוץ מרבי קומות

 לאחרונה אנו עדים לאיומי טרור (התאומים), שריפות ענק(בריטניה) ברבי קומות
המערכת שלנו הינה מערכת אישית אשר יכולה לחלץ כל אדם מכל גובה בבטחה.