שולחן רב תכליתי
המוצר הוצג בחודש מאי בתערוכת ווגאס וקצר שבחים והזמנות.

תמונות המוצר

חייגו אלינו יצירת קשר